index


tuintje


Lony


jaar-
kaarten


pa 90


Ben is altijd nogal obsessief geweest, heeft best wel moeite met switchen. Hoewel beide beroepen nogal verweven zijn rent hij nog steeds van klus naar klus.
      Hij is er nog steeds dwaas trots op dat hij in al zijn hoedanigheden sinds zijn zeventiende jaar nooit meer een stropdas heeft gedragen. Dat symbool boezemt hem een onredelijke angst in.

 Jennifer


>> luister >>

mooi

kuchje


D.P.A.

Lony's
huis
Peter Vos
Ben was in Delft een  roemrucht marktbou-
wer. Hij begon ermee tijdens zijn studie en wist daarna van geen ophouden, tot voor kort. Zo hield hij zijn conditie op peil.
   De uitdaging was om geen stap teveel te zetten. Hij mist wel de mogelijkheid om foutparkeerders met gebrul terecht te wijzen, want de markt in Delft is inmiddels autovrij gemaakt.
   Sindsdien kon hij zijn aggressie niet meer zo goed kwijt, al daagde hij met zijn buffelen wel de nieuwe generaties uit. Erg trots zijn die jonkies helaas niet meer.
   Ben is dat nog wel en daarom werkt hij niet meer voor de firma Bijleveld, die slecht betaalt.


Delftvinger >  ISCHACOCO